15bakfietsen.nl

Over 15bakfietsen.nl

Alex & Esther – Oprichters 15bakfietsen.nl

“Als ondernemers stellen we veel ‘waarom’ vragen. Waarom koop je bij een fietsenwinkel een bakfiets? Je hebt meestal geen overzicht van de beste bakfietsen, terwijl het toch een behoorlijke uitgave is. Waarom bestaat er geen winkel die al een selectie heeft gemaakt van de beste bakfietsen, zowel een twee- als driewieler?

Een tweewielbakfiets is namelijk een totaal andere bakfiets dan een driewielbakfiets. Driewielers zijn stabiel terwijl dat door andere klanten juist niet zo wordt ervaren. Als je met snelheid rijdt, kan een tweewielbakfiets juiste stabieler aanvoelen. Waar je voor kiest is heel persoonlijk. Des te belangrijker om een doordachte keus te maken!

Daar wilden we wat mee doen, en zo ontstond het idee van 15bakfietsen.nl. De naam 15bakfietsen.nl komt van de selectie. Ten tijde van de oprichting zijn de 15 beste hoogwaardige elektrische bakfietsen geselecteerd, ongeacht het merk of type. Daar zijn we mee gestart, inmiddels is de selectie al iets uitgebreid.”

Kom langs, de koffie
staat al voor je klaar!